FAQ: crossing-over NSL ino

FAQ: kan er uit een NSL ino vogel die men paart met een cinnamon een ‘lacewing’ komen. Bij de SL ino x cinnamon is dit mogelijk maar hoe zit het met de NSL ino

Neen, een ‘lacewing’ of correcter een cinnamon-ino is een crossing-over tussen een SL ino en een cinnamon. Met een NSL ino en een cinnamon kan er NOOIT een crossing-over ontstaan omdat deze mutanten op verschillende chromosomen liggen en een crossing-over enkel tussen mutanten op een zelfde chromosoom kan ontstaan.