FAQ: Bestaan er DF Sex-Linked pastel poppen bij de gouldamadine

Bestaan er DF (dubbelfactorige) Sex-Linked dominant pastel poppen bij de gouldamadine [Chloebia gouldiae] of bestaan er überhaupt DF poppen bij een Sex-Linked dominante vererving?

Hier is er een heel duidelijk antwoord: NEEN.
We hebben dit onderwerp al eens behandeld voor de catharinaparkiet, maar ondanks de gelijkenissen zijn er toch nog mensen die twijfelen.
Het gaat hier om een SL dominante mutant. Deze geeft bij mannen twee verschillende fenotypes: EF – enkelfactorig en DF – dubbelfactorig – omdat een vogelman twee actieve Z (geslachts-) chromosomen heeft. Aangezien een pop slechts één actief Z chromosoom en een, voor wat kleurmutanten betreft, inactief W chromosoom heeft kan er bij poppen genotypisch maar één vorm (EF – enkelfactorig) zijn.
We moeten wel in gedachten houden dat de expressie van dat SL gen bij de pop sterk kan variëren en de kleur van een EF pop, heel sterk aanleunt tegen de kleur van een DF man. Hoewel de kleur niet indentiek is,  de kleur van de pop zeker zal afwijken van de kleur van de mannen, maar dat hangt, zoals bij elke dominante mutant, al af van het feit of het om mannen of poppen gaat (werking hormonen) en vooral van de andere aanwezige gemuteerde genen in dat genoom.

Uiteraard werkt het feit dat binnen bepaalde organisaties voor één en dezelfde mutant drie verschillende namen gebruikt worden (één aparte naam voor een  EF SL pastel man, een DF SL pastel man en een EF SL pastel pop)  de verwarring nog in de hand.