Erratum

Ondanks de controles van deel 2 blijken er toch nog een paar kleine foutjes in de opmaak van de tekst te steken.
We geven ze u graag door:

Erratum
Pagina 78: bij de genetische formule voor een SL ino man en SL ino pop werd het symbool voor ino in superscript geplaatst. Dat kan inderdaad niet in superscript.
Pagina 79: idem voor formule man cinnamon-ino
pagina 153: moet zijn A. roseicollis opaline D *blauw* en A. roseicollis opaline DD *blauw*
Pagina 177: in de alinea over de pastelfactor bij A. nigrigenis staat in de vierde zin van onderen ‘De snavel is niet als bij de wildkleur’, moet zijn ‘De snavel is net als bij de wildkleur’ …
Pagina 224: bij schrift foto is: A. roseicollis DD turquoise met zijn: A. roseicollis cinnamon DD turquoise
Pagina. 358: bijschrift foto linksonder staat: A. roseicollis oplaline violetfactorig *blauw*, moet zijn: A. roseicollis opaline violetfactorig aqua

Corrigendum
Pag. 227: twaalfde zin van onderen, linkse kolom, daar staat: Combineren we dat platinum allele met SL ino dan spreken we van PlatinumIno en in combinatie met pallid van PlatinumPallid. – In het liefhebbersjargon spreken ze inderdaad van PlatinumPallid, maar volgens de laatste afspraken moet het PallidPlatinum zijn