Epigenetica bij zebravinken

In de uitgave van mei van Vogelinfo, het gratis maandelijks online magazine van Danny Roels, bespreken we een geval van epigenetica bij zebravinken [Taeniopygia castanotis].

In the May issue of Vogelinfo, Danny Roels’ free monthly online magazine, we discuss a case of epigenetics in zebra finches [Taeniopygia castanotis]. This article is written in Dutch

Here you can read the article / U kan hier het artikel nalezen: https://vogelinfo.be/20240501/#p=16