Webinar Masterclass Agaporniden 2021

Dat er heel wat belangstelling is voor de cursus agaporniden is een feit. De eerste cursus werd in 1999 in Kalken en sindsdien werd om de twee à drie jaar deze cursus opnieuw georganiseerd. In 2020 waren we toe aan onze jubileum uitgave, want dan zou de cursus voor de 10de keer doorgegaan zijn, helaas heeft corona roet in het eten gestrooid.  Daarom dat we nu het zekere voor het onzekere nemen en deze cursus in vorm van een webinar aanbieden.

NOGMAALS: Het volgen van deze cursus verplicht tot niets. Wil je enkel deelnemen aan de cursus om je kennis bij te spijkeren, geen probleem, maar voor wie het wil bestaat de mogelijkheid om na het volgen van deze cursus een test af te leggen. Nogmaals, deze test is geheel vrijblijvend.

Tot op heden omvatte deze test een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte (herkennen mutaties). Wie slaagde met meer dan 50%, maar minder dan 70% ontving een attest dat de cursus met vrucht gevolgd was. Wie slaagde met meer dan 70% kreeg een attest, afgeleverd door Ornitho-Genetics VZW, dat drie jaar geldig is. Met dat attest, kan de deelnemer, binnen deze periode van drie jaar en als er een opleiding keurmeester BVA-International georganiseerd wordt, deelnemen aan deze opleiding.

Dat deze test niet zo eenvoudig is bewijst het feit dat, door de loop der jaren, slechts 25% van de deelnemers meer dan 70% haalden. Dat is frustrerend voor de deelnemers welke de intentie hebben om BVA-International keurmeester te worden, dat ze, wanneer ze net geen 70% behalen, de kans om eventueel keurmeester te worden, dan terug voor twee of drie jaar aan hun neus zien voorbijgaan. Het was met andere woorden, voor deze mensen, erop of eronder. Omdat er binnen avicultuur nog dagdagelijks nieuwe inzichten en ontdekkingen bijkomen en bijgevolg de benodigde/ verwachtte kennis ook nog uitgebreider wordt, is het er voor de kandidaat keurmeesters niet eenvoudiger op geworden. Dat beseffen we binnen Ornitho-Genetics VZW en BVA-International ook en daarom hebben we besloten om de test voor de cursus op te splitsen in vijf aparte modules. Dat zijn:

Module 1: Soorten – wildvormen
Module 2: Taxonomie – naamgeving/ afspraken mutanten
Module 3: Vederstructuur – pigmenten
Module 4: Genetica – manier van overerven
Module 5: Kleurmutaties

Voor elk van deze modules komt er een aparte theoretische/ schriftelijke test. We blijven nog steeds de 70 % norm als minimumscore hanteren om eventueel te kunnen solliciteren als kandidaat keurmeester. Maar, wanneer een kandidaat voor één of maximum twee modules minder dan 70% behaald heeft, dan krijgt hij of zij, de kans om deze specifieke test(en), binnen een periode van één jaar over te doen. Ze weten dan voor welke onderwerpen ze nog extra moeten bijstuderen en/ of eventueel nog bijkomende cursussen kunnen volgen. Zo krijgen ze een extra kans.

Let op: dit betekent niet dat de test daardoor eenvoudiger wordt, integendeel, het is nog steeds de bedoeling om, binnen BVA-International, mensen met een verregaande kennis te vormen. We merken allemaal dat vandaag de dag avicultuur al veel meer is dan enkel shows. Het is belangrijk te kunnen bewijzen dat avicultuur ook wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord is. Om dat te bereiken hebben we specialisatie nodig. Gelukkig beseffen anderen dat ook. Zo zijn er al groepen/verenigingen die zich hoofdzakelijk inzetten voor soortenbehoud, anderen maken dan meer wetenschappelijke studies over keurmutanten, enz. enz.

Binnen BVA-International/Ornitho-Genetics VZW heeft de wetenschappelijke aanpak/ behoud van soorten steeds centraal gestaan en dat dit gewaardeerd wordt is overduidelijk. 80% van onze tijd en budget binnen Ornitho-Genetics VZW wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, al of niet in samenwerking met andere onderzoekers. De Agapornis Genome Study aan de Universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika is een mooi voorbeeld van hoe avicultuur kan bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat we de lat steeds hoog leggen. Zeker geen oude wijn in nieuwe zakken, maar dat weet iedereen die deze cursus al gevolgd heeft.

Anders dan andere jaren komen er geen gastdocenten aan bod. De reden waarom is u allicht duidelijk. Daardoor kunnen we ook op een korte tijd het pakket aanbieden, zonder evenwel aan informatie-aanbod te moeten inboeten.

Data en werkwijze:
Dit webinar kan iedereen die een PC (met micro en camera) met internetverbinding of dito tablet heeft van thuis volgen. Een blad papier om nota’s te nemen en een paar oefeningen uit te werken is ook een aanrader. De cursisten krijgen voor elk webinar een link doorgestuurd en kunnen daarmee via Google Meet de cursus volgen, vragen stellen en met de andere cursisten spreken. Het zal dus geen saaie bedoening worden. We starten steeds om 13u en, nu is het allemaal een beetje koffiedik kijken, maar we schatten dat elke sessie een drie- a viertal uren zal duren.

De voorziene lesdagen zijn: zaterdag 30 januari, zaterdag 6 februari, zaterdag 13 februari, zaterdag 20 februari, en zaterdag 27 februari.

Iedereen kan deelnemen aan deze cursus. Voor BVA leden/ keurmeesters KBOF/ keurmeesters AOB bedraagt de deelname aan de volledige cursus 40 euro per persoon. Anderen betalen 80 euro per persoon.  Wil je de kat uit de boom kijken en slechts enkele modules volgen dan betaalt u als BVA lid 10 euro per sessie, niet BVA-Leden 20 euro per sessie. U kan de gewenste deelname data kiezen in het inschrijvingsformulier.

Aanmelden is noodzakelijk via https://www.ogvzw.org/inschrijven-voor-webinar-2021/

Bij ontvangst van uw inschrijving, krijgt u van ons een e-mail met betalingsinstructies.

Inschrijven kan tot 20 januari 2021 of tot alle beschikbare plaatsen volzet zijn. We houden ons het recht voor ons, wanneer totaal maximumaantal deelnemers bereikt is, de inschrijvingen te stoppen. De kandidaten welke te laat zijn, worden dan op de reserve lijst gezet.

Bij annulatie door de deelnemer voor 20 januari 2021 wordt 10 euro administratiekosten aangerekend.

Inschrijvingen die geannuleerd worden na 20 januari 2021 worden niet meer terugbetaald.

Programma:

Eerste cursusdag webinar: zaterdag 30 januari 2021

 • Cursusopzet – doelstellingen
 • BVA – Doelstellingen – structuur
 • Evolutionair overzicht vogels, agaporniden
 • Indeling aves – taxonomie – Naamgeving soorten – Regels taxonomie
 • Soorten agaporniden
 • Anatomie
 • Standaardeisen
 • De wildvormen – soorten en ondersoorten
 • BVA-keursysteem – optioneel afhankelijk van beschikbare tijd

Tweede cursusdag webinar: zaterdag 6 februari 2021

 • Herhaling en vragen vorige items
 • Mutaties – genetica
 • Intro tot genetica
 • De cel
 • Chromosomen
 • Celdelingen
 • Mutaties
 • Manieren van vererven

Derde cursusdag webinar: , zaterdag 13 februari 2021

 • Herhalingen en vragen vorige les
 • Hoe komen die kleuren daar?
 • Basis vederstructuur
 • Pigmenten
 • Internationale benamingen
 • Donkerfactoren
 • Blauw1
 • Blauw2
 • Genetische symbolen
 • Maken van formules
 • Crossing-over
 • Atavisme
 • *Blue*
 • Anticipatie

Vierde cursusdag webinar: zaterdag 20 februari 2021

 • Herhalingen en vragen vorige les
 • Aqua
 • Turquoise
 • AquaTurquoise
 • Multiple allelen
 • Teal
 • Sapphire
 • Oranjemasker
 • Pale headed
 • Opaline
 • SL ino
 • Pallid
 • Pale
 • Cinnamon
 • Cinnamon-ino

Vijfde cursusdag webinar: zaterdag 27 februari 2021

 • Herhaling en vragen vorige lessen
 • NSL ino
 • Pastel
 • Dec
 • Bronze fallow
 • Pale fallow
 • Dun fallow
 • Dm jade
 • Dilute
 • Marbled
 • Recessief bont
 • Dominant bont
 • Mottle
 • Dominant gezoomd
 • Dominant reduced
 • SL dominant greywing
 • Misty
 • Violet
 • Slaty
 • Euwing
 • Crested
 • Halfsiders – rode agaporniden – multicolor

Gezien het uitgebreide lespakket is het mogelijk dat het programma kleine wijzigingen vertoont en sommige onderwerpen iets vroeger of later in het schema aan bod komen.

Test:

Datum nog te bepalen in gezamenlijk overleg.

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020-2021 Dirk Van den Abeele