Cursus 2021

Beste vrienden,

we hadden gehoopt om de cursus in september / oktober terug te kunnen verder zetten, maar, zoals jullie allicht al weten, is het coronavirus nog niet verslagen. Er zijn terug tal van restricties in Belgie waardoor we niet zeker zijn dat we in september / oktober al aan de slag kunnen gaan (beperkingen gelden nu al tot eind augustus).
Daarom hebben we beslist om de cursus te verplaatsen naar begin 2021. We starten dan helemaal opnieuw, waardoor de eerste les nog een keer (extra) zal gegeven worden. Dat moet elke deelnemer de kans geven om, wanneer ze deze gemist hadden, deze ook nog eens te kunnen volgen.

de nieuwe lessen gaan door op:

zaterdag 06 februari 2021

zaterdag 13 februari 2021

zaterdag 27 februari 2021

zaterdag 13 maart 2021

zaterdag 27 maart 2021

Wie ingeschreven en betaald heeft voor de cursus in 2020 wordt automatisch overgeboekt

Sorry voor de overlast, maar we zitten nu eenmaal in uitzonderlijke omstandigheden die niemand gewild heeft en waar niemand iets kan aan veranderen.

BLIJF GEZOND

 


 

Dat er heel wat belangstelling is voor de cursus agaporniden is een feit. De eerste cursus werd in 1999 in Kalken georganiseerd en was toen gespreid over 10 zaterdagnamiddagen. Sindsdien werd om de twee à drie jaar deze cursus opnieuw georganiseerd. Omdat er heel wat deelnemers uit Nederland kwamen, werd vanaf de vierde cursusreeks in 2006, de cursus gespreid over 5 volledige dagen. In 2021 zijn we toe aan onze jubileum uitgave, want dan gaat de cursus voor de 10de keer door.

Het volgen van deze cursus verplicht tot niets. Wil je enkel deelnemen aan de cursus om je kennis bij te spijkeren, geen probleem, maar voor wie het wil bestaat de mogelijkheid om na het volgen van deze cursus een test af te leggen. Nogmaals, deze test is geheel vrijblijvend. Tot op heden omvatte deze test een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte (herkennen mutaties). Wie slaagde met meer dan 50%, maar minder dan 70% ontving een attest dat de cursus met vrucht gevolgd was. Wie slaagde met meer dan 70% kreeg een attest, afgeleverd door Ornitho-Genetics VZW, dat drie jaar geldig is. Met dat attest, kan de deelnemer, binnen deze periode van drie jaar en als er een opleiding keurmeester BVA-International georganiseerd wordt, deelnemen aan deze opleiding.

Dat deze test niet zo eenvoudig is bewijst het feit dat, door de loop der jaren, slechts 25% van de deelnemers meer dan 70% haalden. Dat is frustrerend voor de deelnemers welke de intentie hebben om BVA-International keurmeester te worden, dat ze, wanneer ze net geen 70% behalen, de kans om eventueel keurmeester te worden, dan terug voor twee of drie jaar aan hun neus zien voorbijgaan. Het was met andere woorden, voor deze mensen, erop of eronder. Omdat er binnen avicultuur nog dagdagelijks nieuwe inzichten en ontdekkingen bijkomen en bijgevolg de benodigde/ verwachtte kennis ook nog uitgebreider wordt, is het er voor de kandidaat keurmeesters niet eenvoudiger op geworden. Dat beseffen we binnen Ornitho-Genetics VZW en BVA-International ook en daarom hebben we besloten om de test voor de cursus op te splitsen in vijf aparte modules. Dat zijn:

Module 1: Soorten – wildvormen

Module 2: Taxonomie – naamgeving/ afspraken mutanten

Module 3: Vederstructuur – pigmenten

Module 4: Genetica – manier van overerven

Module 5: Kleurmutaties

Voor elk van deze modules komt er een aparte theoretische/ schriftelijke test. We blijven nog steeds de 70 % norm als minimumscore hanteren om eventueel te kunnen solliciteren als kandidaat keurmeester. Maar, wanneer een kandidaat voor één of maximum twee modules minder dan 70% behaald heeft, dan krijgt hij of zij, de kans om deze specifieke test(en), binnen een periode van één jaar over te doen. Ze weten dan voor welke onderwerpen ze nog extra moeten bijstuderen en/ of eventueel nog bijkomende cursussen kunnen volgen. Zo krijgen ze een extra kans.

Let op: dit betekent niet dat de test daardoor eenvoudiger wordt, integendeel, het is nog steeds de bedoeling om, binnen BVA-International, mensen met een verregaande kennis te vormen. We merken allemaal dat vandaag de dag avicultuur al veel meer is dan enkel shows. Het is belangrijk te kunnen bewijzen dat avicultuur ook wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord is. Om dat te bereiken hebben we specialisatie nodig. Gelukkig beseffen anderen dat ook. Zo zijn er al groepen/verenigingen die zich hoofdzakelijk inzetten voor soortenbehoud, anderen maken dan meer wetenschappelijke studies over keurmutanten, enz. enz.
Binnen BVA-International/Ornitho-Genetics VZW heeft de wetenschappelijke aanpak/ behoud van soorten steeds centraal gestaan en dat dit gewaardeerd wordt is overduidelijk. 80% van onze tijd en budget binnen Ornitho-Genetics VZW wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, al of niet in samenwerking met andere onderzoekers. De Agapornis Genome Study aan de Universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika is een mooi voorbeeld van hoe avicultuur kan bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat we de lat steeds hoog leggen. De 10de jubileumcursus zal dan ook, zoals steeds het geval was, alle nieuwe inzichten uitvoerig aan bod laten komen. Zeker geen oude wijn in nieuwe zakken, maar dat weet iedereen die deze cursus al gevolgd heeft.

Behalve de aangegeven modules komen volgende praktische onderwerpen ook aan bod: huisvesten vogels, praktische verzorging, eten en drinken voor onze gevederde vrienden, herkennen kleurmutaties, vogels klaarmaken voor kweekseizoen en voor tentoonstellingen, enz. Deze laatste onderwerpen worden steeds door een gastdocent gegeven.

Locatie en data:

Omdat we in het verleden mensen moesten weigeren wegens plaatsgebrek hebben we besloten om de cursus in 2021 te laten doorgaan in de familiezaal van het Sint Paulus complex (verkoopzaal BVA Masters), botermelkstraat 63b, 9300 Aalst (www.sintpauluszalen.be).

De voorziene lesdagen zijn:

zaterdag 06 februari 2021, zaterdag 13 februari 2021, zaterdag 27 februari 2021, zaterdag 13 maart 2021en zaterdag 27 maart 2021

Praktisch:

De lessen starten om 9 uur stipt, einde is voorzien rond 16 – 16.30 uur. De zaal is open vanaf 8.30 uur. Onder de middag is er mogelijkheid tot het aankopen van belegde broodjes. Frisdranken/ bieren zijn beschikbaar. Mensen die het wensen kunnen hun eigen lunch meebrengen. Dranken dienen wel verplicht ter plaatse afgenomen te worden en deze zijn steeds contant te betalen.
Agaporniden, handboek en naslaggids deel 1 en deel 2 worden als lesboek gebruikt. Het enige dat u nodig heeft tijdens de lessen is wat materiaal om nota’s te nemen en uw goed humeur. Video-opnames of audio-opnames tijdens de cursus zijn NIET toegestaan.

Deelname:

Iedereen kan deelnemen aan deze cursus. Voor BVA leden/ keurmeesters KBOF/ keurmeesters AOB / leden BVP bedraagt de deelname aan de cursus 40 euro per persoon. Anderen betalen 80 euro per persoon. Aanmelden is verplicht via https://www.ornitho-genetics.info/?page_id=15200 en de inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijvingsgeld overgemaakt is op:

IBAN: BE30 9796 2968 5811 – BIC: ARSPBE22 van Ornitho-Genetics VZW, Notelaarstraat 16a, 9260 Serskamp, met vermelding van uw naam en cursus 2021. BVA Leden vermelden ook hun BVA-lidnummer. Keurmeesters AOB en KBOF vermelden AOB of KBOF en hun lidnummer bij hun bond.

Bij ontvangst van het inschrijvingsgeld wordt u daarover per e-mail verwittigd.

Inschrijven kan tot 15 januari 2021 of tot alle beschikbare plaatsen volzet zijn. We houden ons het recht voor ons, wanneer totaal maximumaantal deelnemers bereikt is, de inschrijvingen te stoppen. De kandidaten welke te laat zijn, worden dan op de reserve lijst gezet.

Bij annulatie door de deelnemer voor 1 december 2020 wordt 10 euro administratiekosten aangerekend.

Inschrijvingen die geannuleerd worden na 1 januari 2021 worden niet meer terugbetaald.

Programma:

Eerste cursusdag: zaterdag 6 februari 2021

 • Praktische afspraken
 • Cursusopzet – doelstellingen
 • BVA – Doelstellingen – structuur
 • Evolutionair overzicht vogels, agaporniden
 • Indeling aves – taxonomie
 • Soorten agaporniden
 • Anatomie
 • Standaardeisen
 • De wildvormen – soorten en ondersoorten
 • Hoe komen die kleuren daar?
 • Basis vederstructuur
 • Pigmenten
 • Gastspreker: Frank Buys over huisvesting agaporniden, voeding en kweekervaringen

Tweede cursusdag: zaterdag 13 februari 2021

 • Herhaling en vragen vorige items
 • Mutaties – genetica
 • Intro tot genetica
 • De cel
 • Chromosomen
 • Celdelingen
 • Mutaties
 • Manieren van vererven
 • BVA-keursysteem
 • Gastspreker: Glenn Ooms, BVA4900 project

Derde cursusdag: zaterdag 27 februari 2021

 • Herhalingen en vragen vorige les
 • Internationale benamingen
 • Donkerfactoren
 • Blauw1
 • Blauw2
 • Genetische symbolen
 • Maken van formules
 • Crossing-over
 • Aqua
 • Turquoise
 • *teal*
 • *sapphire*
 • Anticipatie
 • AquaTurquoise
 • Multiple allelen
 • Oranjemasker
 • Pale headed
 • Gastspreker: karel Vanvooren: klaarmaken vogels voor de kweek, vogels klaar maken voor show

Vierde cursusdag: zaterdag 13 maart 2021

 • Herhaling en vragen vorige lessen
 • Opaline
 • SL ino
 • Pallid
 • Pale
 • Cinnamon
 • Crossing-overs
 • Cinnamon-ino
 • NSL ino
 • Pastel
 • Dec
 • Bronze fallow
 • Pale fallow
 • Dun fallow
 • Dm jade
 • Gastspreker: nog te bepalen

Vijfde cursusdag: zaterdag 27 maart 2021

 • Herhaling en vragen vorige lessen
 • Dilute
 • Marbled
 • Recessief bont
 • Dominant bont
 • Mottle
 • Dominant gezoomd
 • Dominant reduced
 • SL dominant greywing
 • Misty
 • Violet
 • Slaty
 • Euwing
 • Crested
 • Halfsiders – rode agaporniden – multicolor
 • Gastspreker:

Gezien het uitgebreide lespakket is het mogelijk dat het programma kleine wijzigingen vertoont.

Test:
Datum nog te bepalen in gezamenlijk overleg.

Download hier het programma van de cursus 2021

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019-2020 Dirk Van den Abeele