Pyrrhura cruentata, de enige CITES-A vogel in het genus

Pyrrhura cruentata is de enige Pyrrhura welke op de CITES I/CITES A-lijst staat. Dit betekent dat indien je vogels aanschaft er een EG-certificaat bij de vogel hoort te zitten. Voor sommige kwekers is dit een obstakel om aan de soort te beginnen, maar behalve wat extra papierwerk en er zeker van zijn dat eventuele jongen een ring om krijgen is er niks om je zorgen over te maken. Pyrrhura cruentata is een hele levendige soort en toch wel een vreemde eend in de bijt qua gedrag. Ook qua kweek levert de soort eigenlijk geen problemen op gezien er in de periode 2007 – 2012 in Nederland 501 EG-certificaten zijn verstrekt voor in Nederland gekweekte vogels. De soort wordt dus in redelijke aantallen gekweekt. Al met al geen reden om je door de CITES status te laten weerhouden om aan deze soort te beginnen.