Bolborhynchus lineola fabeltjes

In diverse vogelbladen zijn er de laatste maanden artikelen verschenen over een bekende voliere vogel, namelijk de catharinaparkiet (Bolborhynchus lineola).  Van deze soort zijn er twee ondersoorten bekend; Bolborhynchus lineola lineola en Bolborhynchus lineola tigrinus, waarbij de tweede donker van kleur is en een zwaardere tekening toont.  Wij hebben enkele balgen bekeken en moesten gebasseerd op deze exemplaren concluderen dat de verschillen moeilijk te zien zijn. Of de verschillen bij levende vogels beter zichtbaar zijn vergt verder onderzoek.

B. lineola tigrinus komt voor in het Andesgebergte en de nominaat B. lineola lineola vanaf het noorden van Venezuela en Colombia tot en met het zuiden van Mexico.   Nu wordt er in de verschillende publicaties van Nederlandse vogelbladen dat de vogels in gevangenschap bestaat uit het kruisingen van beide ondersoorten.   Nu sluiten we niet uit dat indien beide ondersoorten geïmporteerd zijn geweest beide ondersoorten mogelijks met elkaar gekruist zijn, MAAR nu geven de CITES export data echter een totaal ander beeld.  De export gegevens vanaf 1981 tonen aan dat alle wildvang catharinaparkieten geëxporteerd zijn vanuit Guatemala.  Een land waar alleen de nominaatvorm voorkomt en niet Bolborhynchus lineola tigrinus. We kunnen dus niet zo maar aannemen dat er uberhaubt enige Bolborhynchus lineola tigrinus is ingevoerd.  Natuurlijk is er de mogelijkheid dat dieren voor 1981 zijn aangekomen of dat bepaalde dieren niet geregistreerd zijn, maar tot we daarvoor bewijs hebben kunnen we dat statement niet zo maar aannemen.

Dan we komen ook bij de “ondersoort”  Bolborhynchus lineola domestica zoals genoemd in de NBVV standaardeisen.  Nu is er geen onderzoek gedaan in hoeverre de catharinaparkieten in onze volieres genetisch afwijken van de wilde populaties. Daar kunnen we dus geen uitspraken over doen. Verder wijken de vogels in Europa ook fenotypisch niet af van de wilde vogels. Ja er is sprake van kleurmutaties, maar dat is geen reden om een aparte ondersoort te beschrijven.  Er zijn ook bij ons weten geen publicaties verschenen in peer-reviewed journals waarin Bolborhynchus lineola domestica word beschreven en waarin wordt uitgelegd waarom deze als een aparte ondersoort beschouwd dient te worden.  Er zijn dus geen redenen te vinden waarom deze als een aparte ondersoort dient te worden omschreven en aanvaard. Deze wordt dan ook niet erkend buiten enkele vogelbonden.  Het lijkt ons dan ook slim om deze naam te schrappen, kwestie van onze hobby geloofwaardig te houden. Daarnaast indien men er voor kiest om de naam wel te handhaven is een correctie noodzakelijk, aangezien Bolborhynchus mannelijk is zou de juiste naam Bolborhynchus lineola domesticus zijn.

Wij hopen met dit stuk wat onjuiste informatie over deze hele leuke soort weg te nemen.