Ara tricolor – Nu wel of niet een aparte soort

Taxonomen worstelen dagelijks met de vraag wat nu een soort is en wat niet. Veranderingen zijn aan de orde van de dag en wat vandaag gezien wordt als 1 soort kan volgende week gesplitst worden in 2 soorten. Een goed voorbeeld hiervan is recentelijk onderzoek naar de nijlkrokodil. (Crocodylus niloticus) waar genetisch onderzoek aantoonde dat we hier eigenlijk met 2 verschillende soorten te maken hebben (Hekkala 2011). Dit terwijl we hier te maken hebben met een veel bestudeerde diersoort.

Nu is vaststellen of we te maken hebben een soort of niet bij uitgestorven soorten nog een stuk lastiger. Nu zijn er al beschrijvingen van ara’s op Cuba in de 15e en de 16e eeuw. En behalve 19 balgen van de soort welke er tegenwoordig nog zijn, kennen we ook sub-fossiele resten van de soort op het eiland gevonden. Ook was het bekend dat ara’s gehouden werden door de lokale bevolking. Daarnaast was het bekend dat ara’s verhandeld werden in Midden-Amerika en het Carribisch gebied. Ook zijn er archeologische aanwijzingen gevonden dat geelvleugelara’s (Ara macao) gekweekt werden in New Mexico rond 1000 A.D.. Dit vereiste niet alleen aviculturele ervaring, maar ook lange afstandshandel aangezien het noordelijkste deel van het leefgebied van deze soort in Mexico ligt. (Creel and McKusick, 1994).

Deze feiten hebben bij verschillende mensen de vraag opgeroepen of Ara tricolor geen hybride is. Zeker nadat experimenten van kwekers in Florida vogels opleverden welke op de Cuba ara lijken. Al is het leefgebied van zeker 1 van deze soorten zo zuidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat deze een eventuele voorouder kan zijn van deze soort.

De enige zekerheid kan bekomen worden via DNA onderzoek, maar met maar 19 beschikbare balgen is het beschikbare materiaal schaars en kan het nog jaren duren voordat dit uitgevoerd kan worden. Tot die tijd zal het speculeren blijven en weten we dus niet 100% zeker of we nu met een aparte soort te maken hebben of niet.

Literatuur:

Darrell Creel and Charmion McKusick (1994): Prehistoric Macaws and Parrots in the Mimbres Area, New Mexico Author(s): American Antiquity, Vol. 59, No. 3 (Jul., 1994), pp. 510-524

Hekkala, E., Shirley M.H., Amato, G. Austin, J.D. Charter, S., Thorbjarnarson, J., Vliet, K.A., Houck, M.L. Desalle, R. and Blum, M.J. (2011), An ancient icon reveals new mysteries: mummy DNA resurrects a cryptic species within the Nile crocodile. Molecular Ecology, 20:4199–4215

Wiley, J.W. and Kirwan G.M. (2013); The extinct Macaws of the West Indies with a special reference to Cuban Macaw, Ara tricolor, Bull. B.O.C. 2013 133(2) 125- 156